Od 1.7.2021 je změna ve funkci předsedy ZO OS KOVO při FAB. Novým předsedou byl zvolen Pavel Uchnár, který bude tuto funkci vykonávat jako neuvolněný předseda ZO. V případě potřeby ho naleznete na BU DELTA nebo ho můžete kontakovat na e-mailu: fab.odbory@seznam.cz.

ZO OS KOVO při FAB má nové vedení

V pondělí 20.5. proběhlo 1.kolo voleb členů VZO v DO Rychnov n.Kn. Z 18 navržených kandidátů bylo zvoleno 11 členů na volební období 2019-2023 v tomto pořadí:

1.   Krunčík Václav     

2.   Sršňová Zdenka

3.   Poláková Iveta

4.   Trs David

5.   Kubcová Monika

6.   Hovad Josef

7.   Peterková Irena

8.   Šmika Vojtěch

9.   Uchnár Pavel

10. Krejčík Tomáš

11. Dohnálek Martin 

 

Ve středu 22.5. proběhlo 1.kolo voleb členů VZO v DO Týniště n.Orl.  Ze 7 navržených kandidátů byli zvoleni 4 členové na volební období 2019-2023 v tomto pořadí:

1.   Chocholoušová Ludmila     

2.   Uchnárová Kateřina

3.   Kafková Soňa

4.   Martinec Lukáš

 

Na mimořádném jednání VZO dne 30.5. proběhly volby předsedy ZO a předsedů jednotlivých DO s tímto výsledkem:

- předsedou ZO OS KOVO při FAB byl zvolen - Václav Krunčík

- předsedou DO Rychnov nad Kněžnou - Monika Kubcová

- předsedou DO Týniště nad Orlicí - Kateřina Uchnárová