V ZO OS KOVO při FAB probíhají volby

V pondělí 20.5. proběhlo 1.kolo voleb členů VZO v DO Rychnov n.Kn. Z 18 navržených kandidátů bylo zvoleno 11 členů na volební období 2019-2023 v tomto pořadí:

1.   Krunčík Václav     

2.   Sršňová Zdenka

3.   Poláková Iveta

4.   Trs David

5.   Kubcová Monika

6.   Hovad Josef

7.   Peterková Irena

8.   Šmika Vojtěch

9.   Uchnár Pavel

10. Krejčík Tomáš

11. Dohnálek Martin 

 

Ve středu 22.5. proběhnou volby členů VZO v DO Týništi n.Orl. Ze 7 navržených kandidátů budou zvoleni 4 členové VZO.

Po volbách v jednotlivých DO bude dne 30.5. svolán mimořádný Výbor ZO z nově zvolených členů, kteří zvolí předsedu ZO a místopředsedy jednotlivých DO.

 

Pozvánka na nejbližší akce v roce 2019

Pořádáme dětský den pro děti našich zaměstnanců. V sobotu 15.června odjíždíme do Chlumce nad Cidlinou, kde se naše ratolesti mohou "vyřádit" na spoustě připravených atrakcí!

Pozvánky ZDE:  Fajn park Chlumec nad Cidlinou.docx (407903)

Koncert k výročí 100 let od založení 

ZO OS KOVO při FAB

Dne 10.4.2019 jsme pořádali koncert americké skupiny BIG MOUNTAIN. Přes počáteční zdržení, za které se dodatečně omlouváme (bylo způsobeno přípravou aparatury), si všichni vystoupení užili. Kapela svým výkonem dala na úvod zapomenout a předvedla parádní výkon. Díky všem za účast!

    

Konference ZO OS KOVO při FAB hodnotila

Konference proběhla dne 9.4.2019 v zasedacích prostorách společnosti ASSA ABLOY v Rychnově n.Kn..

Konference se zúčastnili hosté z řad ČMKOS, OS KOVO a vedení společnosti.

Konference vyhodnotila činnost ZO OS KOVO při FAB ve volebním období 2015-2019.  Dále si připomněla výročí 100 let od založení ZO, vyslechla zprávy hostů a zahájila přípravy na volby do Výboru ZO, které proběhnou v letošním roce. 

Usnesení z konference ZDE:   Usneseni - konference.doc (50688)

     

Kolektivní smlouva v 

ASSA ABLOY uzavřena!

Dne 21.1.2019 proběhlo závěrečné 7.kolo kolektivního vyjednávání KS na rok 2019.

Změny v KS pro rok 2019 jsou následující:

1) Růst mezd 

Tarifní mzdy a smluvní mzdy dělníků: plošné navýšení částkou 1.500,- Kč do základního tarifu. Ze zvýšené tarifní části mzdy o 1.500,- Kč se bude dále vypočítávat 26% složka prémií.

Smluvní mzdy u THP pracovníků: plošné navýšení měsíční mzdy o částku 1.950,- Kč. Z této částky se bude vypočítávat navýšení mzdových prostředků pro jednotlivá oddělení podle počtu pracovníků. Navýšení mzdy pro konkrétního pracovníka je v odpovědnosti příslušného vedoucího oddělení s následným schválením jednatelem společnosti. 

 

2) Výkonnostní prémie 

Na základě dohody dojde ke změně poměru individuálních a společných prémií - 50 % garantovaná část a 50 % bodový systém (původně 60% - 40%). Budou nastaveny nové cílové hodnoty parametrů pro výpočet celkové výše prémií - plnění objednávek, produktivita práce, hodnota zmetků a počet raklamací. Vedoucí zaměstnanec tak bude mít větší prostor k ohodnocení jednotlivců. 

 

3) Stabilizační a věrnostní odměny - navýšení: 

    Za nepřetržitou práci ve společnosti          

    5 let       -      3.000,- Kč   (nové)

    10 let     -      6.000,- Kč   (nové)

    15 let     -     10.000,- Kč  (původně 4.000,- Kč)

    25 let     -     15.000,- Kč  (původně 8.000,- Kč)

    35 let     -     20.000,- Kč  (původně 12.000,- Kč)

    Při odchodu do důchodu

    5 - 10 let     -    5.000,- Kč  (beze změny)

    10 - 20 let   -   10.000,- Kč  (původně 8.000,- Kč)

    20 - 40 let   -   20.000,- Kč  (původně 12.000,- Kč)

    nad 40 let   -   40.000,- Kč   (původně 20.000,- Kč)

    

4) Bonusový program - nově bude v KS zahrnuta odměna za dárcovství krve a kostní dřeně (příspěvek do cafeterie):

    Zlatá -          2.500,- Kč  (40 odběrů)

    Stříbrná -      1.500,- Kč  (20 odběrů)

    Bronzová -    1.000,- Kč   (10 odběrů)

    Kostní dřeň - 4.000,- Kč   (1 odběr)

 

5) Příplatek za práci v noci - došlo k navýšení příplatku na   20,- Kč za každou odpracovanou hodinu  (původně 13,- Kč)

 

6) Příplatek za zaškolování - byla dohodnuta jasnější pravidla, na základě kterých bude příplatek vyplácen.

 

7) Příspěvek na penzijní připojištění - navýšení:

    2 - 5 let         -    600,- Kč / měsíc   (původně 400,- Kč)

    5 - 10 let       -    900,- Kč / měsíc   (původně 600,- Kč)

    10 let a více   -   1200,- Kč / měsíc  (původně 800,- Kč)

 

8) Příloha č.4 - Technická opatření - v průběhu roku 2019 dojde k vylepšení pracovního prostředí a sociálního zázemí zaměstnanců. Seznam technických opatření bude zveřejněn na nástěnkách společnosti.  

 

9) Příloha č.5 - Odměna za odpracování plného časového fondu - nově bude odměna přiznána i zaměstnanci, kterému byla uznána nemoc z povolání a který díky této nemoci nebyl schopen pracovat.

 

10) Rozpočet sociálních nákladů - částka bude oproti předchozímu roku navýšena o 3.325.500,- Kč na 15.854.000,- Kč. K navýšení rozpočtu došlo především z důvodu změny ve vyplácení penzijního připojištění a změny v oblasti závodního stravování.

 

 
Opět fantastický výsledek pro ORION
 
Z vánočního pečení se nám totiž podařilo zopakovat stejný výtěžek jako v předchozím roce!!!
 
Tedy 50.000,- Kč (příspěvek od zaměstnanců) + 50.000,- Kč (příspěvek od zaměstnavatele)
 
 
Celkem 100.000,- Kč !!!
 
Děkujeme všem za účast a podporu celé akce.
 
 

Proběhlo jednání EWC v Plzni

Ve dnech 4.-5.12.2018 proběhlo jednání EWC ASSA ABLOY v Plzni. Naši ZO na tomto jednání zastupoval R.Procházka, V.Krunčík, P.Uchnár a M.Dohnálek. 

   

V rámci jednání proběhla exkurse v závodě ASSA ABLOY v Ostrově u Stříbra. Vedení společnosti členům EWC předalo aktuální informace z našich firem a informovalo o dalším vývoji v ASSA ABLOY.

Bližší informace z jednání ZDE:   

Jednání EWC - Plzeň 2018.docx (23596)

Kolektivní vyjednávání zahájeno i ve společnosti ALPHA v Týništi n.Orl.

Dne 24.10.2018 proběhlo první kolo kolektivního vyjednávání KS na rok 2019. Zaměstnavatel na této schůzce předložil své argumenty a protinávrhy na návrhy odborové organizace. 

Odborová organizace pro rok 2019 požaduje změny KS v těchto oblastech:

1) růst mzdových prostředků + dalších osobních nákladů

2) navýšení stabilizačních a věrnostních odměn

3) rozšíření bonusového programu a odměn

4) navýšení příplatku za práci v noci 

5) navýšení příspěvku na penzijní připojištění

6) v rámci technických opatření vylepšit pracovní prostředí a sociální zázemí zaměstnanců  

7) technickou změnu u odměny za odpracování plného časového fondu

8) rozpočet sociálních nákladů

V období let 2017/2018 se odborová organizace se zaměstnavatelem dohodli na solidním růstu mzdových prostředků na úrovni cca 16 %. Odborová organizace bude chtít vyšší růst mzdových prostředků potvrdit a dohodnout i pro rok 2019. 

Většina zásadních bodů již byla uzavřena formou dodatků do KS !

O celkových výsledcích a uzavření kolektivní smlouvy budete ihned informováni.

Sleva pro členy ZO OS KOVO při FAB - ELSA Trading

ZO OS KOVO Vám ve spolupráci s firmou Elsa Trading s.r.o. připravili akci na nákup dioptrických brýlí.  

Navštivte prodejnu na adrese: Havlíčkova 1362, Rychnov nad Kněžnou

Sleva 45% je pouze pro smluvní partnery a je poskytována na základě prokázání se kartičkou člena OS KOVO a to při objednávce nebo převzetí hotových brýlí. V případě, že zákazník při objednání brýlí u sebe   kartičku OS KOVO nemá,  tak  je mu sleva započítána až při převzetí. Bez kartičky člena OS KOVO nelze slevu uplatnit.

 

Nabídka ZDE leták - KOVO FAB.pdf (456399)

Prožili jsme atmosféru mítinku ČMKOS

Zhruba třináct set odborářů sdružených v Českomoravské konfederaci odborových svazů (ČMKOS) se v úterý 11. září dopoledne sjelo ze všech koutů České republiky do pražské Arény Sparta. Za ZO OS KOVO při FAB se akce zúčastnilo 5 členů. V pořadí již čtvrtý mítink se věnoval nejen hlavnímu tématu, jímž jsou diskriminující mzdy tuzemských zaměstnanců, zrušení karenční doby, minimální mzda, ale krom jiného také rizikové práci, již musejí zaměstnanci v mnoha firmách vykonávat. 

Předseda ČMKOS Josef Středula v úvodu protestního mítinku upozornil na nedůstojné podmínky zaměstnanců v České republice.  Upozornil na skutečnost, že pracující u nás odpracují v průměru o 400 hodin ročně více než jejich němečtí kolegové, a to při třetinových mzdách. „Přes dva miliony zaměstnanců u nás pracuje v rizikových pracovištích,“ dodal. 

V průběhu mítinku vystoupilo několik zástupců odborových svazů, kteří účastníkům přiblížili specifické problémy odvětví, v nichž působí. Jaroslav Souček – předseda Odborového svazu KOVO – ve svém projevu okomentoval téma minimální mzdy. „Nárůst minimální mzdy v České republice v minulých letech rozhodně nezničil žádná pracovní místa a neměl žádný negativní vliv na pracovní trh. To je jen donekonečna opakovaný argument takzvaných ekonomických expertů, kteří jsou protlačováni do médií, aby masírovali veřejné mínění,“ konstatoval Jaroslav Souček. Podle jeho slov k obdobným závěrům dospěli rovněž autoři odborných studií v zahraničí. „Růst minimální mzdy tlačí na růst mezd v celé ekonomice, a tedy i v soukromé sféře. I když teď v průmyslu pracuje za minimální mzdu velmi malý počet zaměstnanců, její růst celkově posouvá mzdovou hladinu směrem vzhůru. A to je přece cílem odborů. A mělo by to být i zájmem politiků a zodpovědných zaměstnavatelů,“ uvedl předseda kováků. „Považují nás za domorodce, které lze vyždímat tak, jako to po staletí dělali ve svých zámořských koloniích,“ podotkl Jaroslav Souček k přístupu některých zahraničních korporací vůči českým zaměstnancům.

Hostem protestního setkání byla rovněž uznávaná ekonomka, docentka Ilona Švihlíková. „Kampaň za konec levné práce je asi jedna z nejúspěšnějších vůbec, jako odbory přispíváte k tomu, že se Česká republika konečně pomalu vydává na cestu, jak přestat být kolonií,“ řekla ekonomka. Ocenila, co vše odbory během uplynulých let pro zaměstnance a celou společnost dokázaly. „Být v odborech vyžaduje pořádnou dávku odvahy. Hrozí ale jedno velké nebezpečí, když se objeví úspěch, vždy se najde někdo, kdo se podle známého rčení „Divide et impera“ /“Rozděl a panuj“ – pozn. red/ pokusí vás rozdělit. Nenechme se rozdělit, to je přesně to, na co někdo čeká,“ varovala.

ČMKOS závěrem doporučila požadavek na zvýšení mezd  pro rok 2019  o  7 - 9 %.

 

Sleva pro členy ZO OS KOVO při FAB - brýle značky Civette

ZO OS KOVO Vám ve spolupráci s firmou Elsa Trading s.r.o. připravili akci na nákup dioptrických brýlí - zatím časově neomezenou.  

Navštivte prodejnu na adrese: Havlíčkova 1362, Rychnov nad Kněžnou

 

Nabídka ZDEAKCE BRÝLE - KOVO.docx (536516)

 

Zúčastnili jsme se turnaje ve fotbale

Dne 14.6.2018 se naše družstvo, složené z hráčů společnosti ASSA ABLOY a ALPHA, zúčastnilo turnaje, který pořádala ZO OS KOVO společně se zaměstnavatelem AMMANN Nové Město nad Metují. Z turnaje v Novém Městě jsme si odvezli pěkné 3.místo. Turnaj by mohl být zahájením dobré tradice s případnou účastí více týmu z okolních firem. Našim borcům za dobrou reprezentaci děkujeme!

    

      Konečné pořadí:

     1. LIMA PANTHER / AMMANN  .........  10b

     2. AC MOKA / AMMANN ..................  7b

     3. FAB / ASSA ABLOY RK .................  6b

     4. GRAFITEC DOBRUŠKA .................  3b

     5. SVAŘOVNA / AMMANN ................. 1b

PROBĚHL SJEZD ČMKOS

Ve dnech 27.-28.4.2018 se předseda ZO R.Procházka zúčastnil VII. Sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů.

Předseda ČMKOS Josef Středula v úvodu jednání prezentoval priority odborů. Upozornil především na nepoměr ve výši mezd v České republice i zemích bývalého východního bloku a zeměmi západní Evropy. "Chceme, aby mzdová železná opona padla," formuloval jeden z hlavních cílů odborů Josef Středula.

    

Na jednání vystoupili vrcholní představitelé politické scény, předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch či premiér v demisi Andrej Babiš a další. Přijeli také významní zahraniční hosté, například prezident Konfederace odborových svazů Slovenské republiky Jozef Kollár, zástupce rakouských odborářů Erich Foglar a především generální tajemník Evropské odborové konfederace Luca Visentini. 

VII. Sjezd zvolil za předsedu ČMKOS Josefa Středulu. Dále Víta Samka a Radku Sokolovou za místopředsedy ČMKOS. 

NA BRIGÁDĚ V OS ORION

Dne 10.4.2018 jsme zahájili kompletní rekonstrukci zahrady před Centrem Orion. Rekonstrukce je možná díky finančnímu daru, který jsme předali na začátku tohoto roku z úspěšného "Vánočního pečení". Příjemné bylo, že se brigády zúčastnilo nejen 5 členů Výboru ZO OS KOVO při FAB, ale i 5 zástupců vedení společnosti.

A s čím vším jsme pomohli? Byly kompletně rozebrány stávající vyvýšené záhony a celý prostor uklizen a připraven pro instalaci nových záhonů, které jsou z recyklovaného plastu (tedy s dlouhou životností) a zároveň budou opět vyvýšené, takže na nich budou moci pracovat i klienti na vozících. To ale nebylo zdaleka vše – zároveň jsme uhrabali staré listí v parčíku před Orionem, ostříhali stromky a keře, vypleli kytičky, zametli chodníky … a došlo i na společné zasazení „stromku“ předsedou ZO OS KOVO při FAB p. R. Procházkou a ředitelkou Centra Orion p. M. Červinkovou.

    

NOVÁ NABÍDKA PRO ČLENY ZO OS KOVO při FAB

Na základě dohody s firmou INDIGO mohou členové ZO využívat slev ve výši 10% na služby INDIGO a 5% na ostatní zboží.  Slevy lze uplatnit po předložení členského průkazu OS KOVO, který jste v tomto roce obdrželi, a to na všech prodejních a servisních místech IndiGO group s.r.o. - Rychnov n.Kn., Kostelec n.Orl., Týniště n.Orl. a v Dobrušce. 

ZO OS KOVO INFORMUJE

Připomínáme členům ZO OS KOVO při FAB, že OS KOVO poskytuje sociální podpory svým členům až do výše 90.000,- Kč, kteří v důsledku živelných pohrom utrpěli škody na bytech nebo rodinných domech.

Živelnými pohromami se pro účely těchto pravidel rozumí výhradně:

- požár, výbuch, přímý úder blesku

- pád letadla (případně jeho části nebo nákladu)

- povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití

- sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin

- pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů

- tíha sněhu nebo námrazy

- zemětřesení

 

Částky pro přiznání sociální podpory jsou stanoveny následovně:

a) 30.000,- Kč  - na poškozený rodinný dům ve vlastnictví člena OS KOVO

                         - na poškozený byt v osobním vlastnictví člena OS KOVO

                         - na poškozený byt, k němuž má člen OS KOVO nájemní vztah

b) 60.000,- Kč  - na živelnou pohromou zničený byt, k němuž má člen OS KOVO nájemní vztah a současně byl na bytový objekt vydán demoliční výměr

c) 90.000,- Kč  - na živelnou pohromou zničený rodinný dům člena OS KOVO a současně byl na tento vydán demoliční výměr, nebo na živelnou pohromou zničený byt ve vlastnictví člena OS KOVO a současně byl na dům ve kterém je byt umístěn vydán demoliční výměr.

 

V případě vzniklých škod na vašem majetku obratem pořiďte co nejpodrobnější fotodokumentaci a kontaktujte kancelář ZO OS KOVO při FAB. 

Ve dnech 15.-17.6.2017 proběhl v Olomouci 

VII. sjezd OS KOVO

Na VII. sjezdu v úvodu vystoupili hosté Mgr. Filip Žáček-náměstek primátora města Olomouc, Milan Štěch-předseda Senátu Parlamentu České republiky, Mgr. Bohuslav Sobotka-předseda vlády České republiky, Mgr. Jan Rafaj, MBA-1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a Josef Středula-předseda ČMKOS. Druhý den v dopoledních hodinách vystoupila Mgr. Michaela Marksová-ministryně práce a sociálních věcí.

Ze zahraničních hostů potom Valter Sanchez-generální tajemník  IndustriAll Global, Luc Triangle-generální tajemník IndustryAll Europe a PhDr. Emil Machyna-předseda OZ KOVO ze Slovenska. Ačkoliv všichni hosté hovořili z různých úhlů pohledu, hlavní myšlenkou jejich projevů lze shrnout do následujícího konstatování - "Odbory jsou důležitou součástí společnosti, kterou nelze nevnímat".

Na sjezd bylo pozváno 202 delegátů s hlasem rozhodujícím, kteří zastupují 96 000 členů OS KOVO z celé ČR.   VII. sjezd zvolil nové vedení OS KOVO na další čtyřleté období. Za předsedu svazu Jaroslava Součka a místopředsedy Libora Dvořáka, Tomáše Valáška a Pavla Komárka.

ZÁKONÍK PRÁCE: nedopustit návrat do 19.století

To bylo 8.3. hlavní motto tiskové konference ČMKOS, na které její předseda Josef Středula informoval o obstrukcích, které v poslanecké sněmovně provázejí projednávání novely zákoníku práce. Poslanci z ODS („aktivní“ jsou zejména Zbyněk Stanjura a Petr Bendl) , TOP 09 a také někteří z ANO tam předložili 44 pozměňovacích návrhů. Ty by v případě jejich  schválení zásadně zhoršily podmínky pro 4 miliony českých zaměstnanců.  Umožnily by totiž zaměstnavatelům vyhazovat lidi z práce bez udání důvodů, propouštění v době nemoci nebo mateřské a po ní, vedly by k omezení práv a pravomocí odborů.

Jak uvedl Josef Středula, znamenaly by vlastně návrat do dob divokého kapitalismu v 19. století.  Politické strany, ze kterých podobné návrhy přicházejí  Středula vyzval, aby o jejich obsahu podrobně informovaly veřejnost a umožnili jí tak se správně orientovat před volbami.

ODBORY POVAŽUJE ZA POTŘEBNÉ 70 % ČESKÝCH OBČANŮ

Podle výzkumu dvou nezávislých agentur STEM a CVVM se podíl lidí (v rozmezí let 1995 do roku 2011), kteří odbory považují za potřebné, držel kolem hranice 70 %. Později se tento podíl snížil (62 až 64 %), nyní se ale naopak dostává dokonce nad 70 %.

Česká společnost má z hlediska důvěry vůči odborům stabilní názor. Odbory se těší padesátiprocentní míře důvěry, což je na naše poměry vysoká hodnota. Od roku 2004, kdy STEM zařadil odbory mezi zkoumané instituce českého veřejného života, se míra důvěry odvíjela především od politické orientace respondentů. Mezi levicově orientovanými projevuje důvěru odborům 62 %, zatímco mezi těmi, kteří se zařazují do politického středu, je to 49 %. Nakonec mezi pravicově orientovanými dosahují 40 %. Odbory se u nás z dlouhodobého pohledu těší vysoké důvěře veřejnosti. Jejich nezastupitelnou roli uznává česká veřejnost bez ohledu na to, jak se dařilo hospodářství celé země. Trh práce však prochází zásadními změnami, i proto je důležité, aby odbory byly veřejností více vnímány, že obhajují zájmy všech pracujících.

Odbory jsou čtvrtou nejdůvěryhodnější institucí v ČR hned po armádě, policii a soudech.  Mají větší důvěru veřejnosti, než např. banky,televize, tisk, církve atd.

PROBĚHLO SLAVNOSTNÍ PŘEVZETÍ SPOLEČNOSTI V TÝNIŠTI 

V pátek 30.9.2016 proběhlo slavnostní převzetí společnosti Japonskou firmou ALPHA. V oficiální části programu prezentoval novou společnost President ALPHA Corporation p. Kawana. V dalších projevech vystoupil jednatel společnosti V.Bayer, starostka města Týniště nad Orlicí J.Galbíčková, ředitel Úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou P.Richtera a předseda ZO OS KOVO při FAB R.Procházka.  Na závěr programu se sešli zástupci VZO z DO Týniště n.Orl. a předseda ZO s Presidentem ALPHA Corporation p.Kawanou. Obě strany vyjádřily svůj zájem na vzájemné spolupráci. Dále proběhla diskuse o další budoucnosti společnosti.