ZO OS KOVO při FAB má nové vedení

V pondělí 20.5. proběhlo 1.kolo voleb členů VZO v DO Rychnov n.Kn. Z 18 navržených kandidátů bylo zvoleno 11 členů na volební období 2019-2023 v tomto pořadí:

1.   Krunčík Václav     

2.   Sršňová Zdenka

3.   Poláková Iveta

4.   Trs David

5.   Kubcová Monika

6.   Hovad Josef

7.   Peterková Irena

8.   Šmika Vojtěch

9.   Uchnár Pavel

10. Krejčík Tomáš

11. Dohnálek Martin 

 

Ve středu 22.5. proběhlo 1.kolo voleb členů VZO v DO Týniště n.Orl.  Ze 7 navržených kandidátů byli zvoleni 4 členové na volební období 2019-2023 v tomto pořadí:

1.   Chocholoušová Ludmila     

2.   Uchnárová Kateřina

3.   Kafková Soňa

4.   Martinec Lukáš

 

Na mimořádném jednání VZO dne 30.5. proběhly volby předsedy ZO a předsedů jednotlivých DO s tímto výsledkem:

- předsedou ZO OS KOVO při FAB byl zvolen - Václav Krunčík

- předsedou DO Rychnov nad Kněžnou - Monika Kubcová

- předsedou DO Týniště nad Orlicí - Kateřina Uchnárová

 

Koncert k výročí 100 let od založení 

ZO OS KOVO při FAB

Dne 10.4.2019 jsme pořádali koncert americké skupiny BIG MOUNTAIN. Přes počáteční zdržení, za které se dodatečně omlouváme (bylo způsobeno přípravou aparatury), si všichni vystoupení užili. Kapela svým výkonem dala na úvod zapomenout a předvedla parádní výkon. Díky všem za účast!

    

Konference ZO OS KOVO při FAB hodnotila

Konference proběhla dne 9.4.2019 v zasedacích prostorách společnosti ASSA ABLOY v Rychnově n.Kn..

Konference se zúčastnili hosté z řad ČMKOS, OS KOVO a vedení společnosti.

Konference vyhodnotila činnost ZO OS KOVO při FAB ve volebním období 2015-2019.  Dále si připomněla výročí 100 let od založení ZO, vyslechla zprávy hostů a zahájila přípravy na volby do Výboru ZO, které proběhnou v letošním roce. 

Usnesení z konference ZDE:   Usneseni - konference.doc (50688)

     

Kolektivní smlouva v 

ASSA ABLOY uzavřena!

Dne 21.1.2019 proběhlo závěrečné 7.kolo kolektivního vyjednávání KS na rok 2019.

Změny v KS pro rok 2019 jsou následující:

1) Růst mezd 

Tarifní mzdy a smluvní mzdy dělníků: plošné navýšení částkou 1.500,- Kč do základního tarifu. Ze zvýšené tarifní části mzdy o 1.500,- Kč se bude dále vypočítávat 26% složka prémií.

Smluvní mzdy u THP pracovníků: plošné navýšení měsíční mzdy o částku 1.950,- Kč. Z této částky se bude vypočítávat navýšení mzdových prostředků pro jednotlivá oddělení podle počtu pracovníků. Navýšení mzdy pro konkrétního pracovníka je v odpovědnosti příslušného vedoucího oddělení s následným schválením jednatelem společnosti. 

 

2) Výkonnostní prémie 

Na základě dohody dojde ke změně poměru individuálních a společných prémií - 50 % garantovaná část a 50 % bodový systém (původně 60% - 40%). Budou nastaveny nové cílové hodnoty parametrů pro výpočet celkové výše prémií - plnění objednávek, produktivita práce, hodnota zmetků a počet raklamací. Vedoucí zaměstnanec tak bude mít větší prostor k ohodnocení jednotlivců. 

 

3) Stabilizační a věrnostní odměny - navýšení: 

    Za nepřetržitou práci ve společnosti          

    5 let       -      3.000,- Kč   (nové)

    10 let     -      6.000,- Kč   (nové)

    15 let     -     10.000,- Kč  (původně 4.000,- Kč)

    25 let     -     15.000,- Kč  (původně 8.000,- Kč)

    35 let     -     20.000,- Kč  (původně 12.000,- Kč)

    Při odchodu do důchodu

    5 - 10 let     -    5.000,- Kč  (beze změny)

    10 - 20 let   -   10.000,- Kč  (původně 8.000,- Kč)

    20 - 40 let   -   20.000,- Kč  (původně 12.000,- Kč)

    nad 40 let   -   40.000,- Kč   (původně 20.000,- Kč)

    

4) Bonusový program - nově bude v KS zahrnuta odměna za dárcovství krve a kostní dřeně (příspěvek do cafeterie):

    Zlatá -          2.500,- Kč  (40 odběrů)

    Stříbrná -      1.500,- Kč  (20 odběrů)

    Bronzová -    1.000,- Kč   (10 odběrů)

    Kostní dřeň - 4.000,- Kč   (1 odběr)

 

5) Příplatek za práci v noci - došlo k navýšení příplatku na   20,- Kč za každou odpracovanou hodinu  (původně 13,- Kč)

 

6) Příplatek za zaškolování - byla dohodnuta jasnější pravidla, na základě kterých bude příplatek vyplácen.

 

7) Příspěvek na penzijní připojištění - navýšení:

    2 - 5 let         -    600,- Kč / měsíc   (původně 400,- Kč)

    5 - 10 let       -    900,- Kč / měsíc   (původně 600,- Kč)

    10 let a více   -   1200,- Kč / měsíc  (původně 800,- Kč)

 

8) Příloha č.4 - Technická opatření - v průběhu roku 2019 dojde k vylepšení pracovního prostředí a sociálního zázemí zaměstnanců. Seznam technických opatření bude zveřejněn na nástěnkách společnosti.  

 

9) Příloha č.5 - Odměna za odpracování plného časového fondu - nově bude odměna přiznána i zaměstnanci, kterému byla uznána nemoc z povolání a který díky této nemoci nebyl schopen pracovat.

 

10) Rozpočet sociálních nákladů - částka bude oproti předchozímu roku navýšena o 3.325.500,- Kč na 15.854.000,- Kč. K navýšení rozpočtu došlo především z důvodu změny ve vyplácení penzijního připojištění a změny v oblasti závodního stravování.

 

 
Opět fantastický výsledek pro ORION
 
Z vánočního pečení se nám totiž podařilo zopakovat stejný výtěžek jako v předchozím roce!!!
 
Tedy 50.000,- Kč (příspěvek od zaměstnanců) + 50.000,- Kč (příspěvek od zaměstnavatele)
 
 
Celkem 100.000,- Kč !!!
 
Děkujeme všem za účast a podporu celé akce.
 
 

Kolektivní vyjednávání zahájeno i ve společnosti ALPHA v Týništi n.Orl.

Dne 24.10.2018 proběhlo první kolo kolektivního vyjednávání KS na rok 2019. Zaměstnavatel na této schůzce předložil své argumenty a protinávrhy na návrhy odborové organizace. 

Odborová organizace pro rok 2019 požaduje změny KS v těchto oblastech:

1) růst mzdových prostředků + dalších osobních nákladů

2) navýšení stabilizačních a věrnostních odměn

3) rozšíření bonusového programu a odměn

4) navýšení příplatku za práci v noci 

5) navýšení příspěvku na penzijní připojištění

6) v rámci technických opatření vylepšit pracovní prostředí a sociální zázemí zaměstnanců  

7) technickou změnu u odměny za odpracování plného časového fondu

8) rozpočet sociálních nákladů

V období let 2017/2018 se odborová organizace se zaměstnavatelem dohodli na solidním růstu mzdových prostředků na úrovni cca 16 %. Odborová organizace bude chtít vyšší růst mzdových prostředků potvrdit a dohodnout i pro rok 2019. 

Většina zásadních bodů již byla uzavřena formou dodatků do KS !

O celkových výsledcích a uzavření kolektivní smlouvy budete ihned informováni.

Sleva pro členy ZO OS KOVO při FAB - ELSA Trading

ZO OS KOVO Vám ve spolupráci s firmou Elsa Trading s.r.o. připravili akci na nákup dioptrických brýlí.  

Navštivte prodejnu na adrese: Havlíčkova 1362, Rychnov nad Kněžnou

Sleva 45% je pouze pro smluvní partnery a je poskytována na základě prokázání se kartičkou člena OS KOVO a to při objednávce nebo převzetí hotových brýlí. V případě, že zákazník při objednání brýlí u sebe   kartičku OS KOVO nemá,  tak  je mu sleva započítána až při převzetí. Bez kartičky člena OS KOVO nelze slevu uplatnit.

 

Nabídka ZDE leták - KOVO FAB.pdf (456399)

Sleva pro členy ZO OS KOVO při FAB - brýle značky Civette

ZO OS KOVO Vám ve spolupráci s firmou Elsa Trading s.r.o. připravili akci na nákup dioptrických brýlí - zatím časově neomezenou.  

Navštivte prodejnu na adrese: Havlíčkova 1362, Rychnov nad Kněžnou

 

Nabídka ZDEAKCE BRÝLE - KOVO.docx (536516)

 

NOVÁ NABÍDKA PRO ČLENY ZO OS KOVO při FAB

Na základě dohody s firmou INDIGO mohou členové ZO využívat slev ve výši 10% na služby INDIGO a 5% na ostatní zboží.  Slevy lze uplatnit po předložení členského průkazu OS KOVO, který jste v tomto roce obdrželi, a to na všech prodejních a servisních místech IndiGO group s.r.o. - Rychnov n.Kn., Kostelec n.Orl., Týniště n.Orl. a v Dobrušce. 

ZO OS KOVO INFORMUJE

Připomínáme členům ZO OS KOVO při FAB, že OS KOVO poskytuje sociální podpory svým členům až do výše 90.000,- Kč, kteří v důsledku živelných pohrom utrpěli škody na bytech nebo rodinných domech.

Živelnými pohromami se pro účely těchto pravidel rozumí výhradně:

- požár, výbuch, přímý úder blesku

- pád letadla (případně jeho části nebo nákladu)

- povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití

- sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin

- pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů

- tíha sněhu nebo námrazy

- zemětřesení

 

Částky pro přiznání sociální podpory jsou stanoveny následovně:

a) 30.000,- Kč  - na poškozený rodinný dům ve vlastnictví člena OS KOVO

                         - na poškozený byt v osobním vlastnictví člena OS KOVO

                         - na poškozený byt, k němuž má člen OS KOVO nájemní vztah

b) 60.000,- Kč  - na živelnou pohromou zničený byt, k němuž má člen OS KOVO nájemní vztah a současně byl na bytový objekt vydán demoliční výměr

c) 90.000,- Kč  - na živelnou pohromou zničený rodinný dům člena OS KOVO a současně byl na tento vydán demoliční výměr, nebo na živelnou pohromou zničený byt ve vlastnictví člena OS KOVO a současně byl na dům ve kterém je byt umístěn vydán demoliční výměr.

 

V případě vzniklých škod na vašem majetku obratem pořiďte co nejpodrobnější fotodokumentaci a kontaktujte kancelář ZO OS KOVO při FAB. 

ZÁKONÍK PRÁCE: nedopustit návrat do 19.století

To bylo 8.3. hlavní motto tiskové konference ČMKOS, na které její předseda Josef Středula informoval o obstrukcích, které v poslanecké sněmovně provázejí projednávání novely zákoníku práce. Poslanci z ODS („aktivní“ jsou zejména Zbyněk Stanjura a Petr Bendl) , TOP 09 a také někteří z ANO tam předložili 44 pozměňovacích návrhů. Ty by v případě jejich  schválení zásadně zhoršily podmínky pro 4 miliony českých zaměstnanců.  Umožnily by totiž zaměstnavatelům vyhazovat lidi z práce bez udání důvodů, propouštění v době nemoci nebo mateřské a po ní, vedly by k omezení práv a pravomocí odborů.

Jak uvedl Josef Středula, znamenaly by vlastně návrat do dob divokého kapitalismu v 19. století.  Politické strany, ze kterých podobné návrhy přicházejí  Středula vyzval, aby o jejich obsahu podrobně informovaly veřejnost a umožnili jí tak se správně orientovat před volbami.

ODBORY POVAŽUJE ZA POTŘEBNÉ 70 % ČESKÝCH OBČANŮ

Podle výzkumu dvou nezávislých agentur STEM a CVVM se podíl lidí (v rozmezí let 1995 do roku 2011), kteří odbory považují za potřebné, držel kolem hranice 70 %. Později se tento podíl snížil (62 až 64 %), nyní se ale naopak dostává dokonce nad 70 %.

Česká společnost má z hlediska důvěry vůči odborům stabilní názor. Odbory se těší padesátiprocentní míře důvěry, což je na naše poměry vysoká hodnota. Od roku 2004, kdy STEM zařadil odbory mezi zkoumané instituce českého veřejného života, se míra důvěry odvíjela především od politické orientace respondentů. Mezi levicově orientovanými projevuje důvěru odborům 62 %, zatímco mezi těmi, kteří se zařazují do politického středu, je to 49 %. Nakonec mezi pravicově orientovanými dosahují 40 %. Odbory se u nás z dlouhodobého pohledu těší vysoké důvěře veřejnosti. Jejich nezastupitelnou roli uznává česká veřejnost bez ohledu na to, jak se dařilo hospodářství celé země. Trh práce však prochází zásadními změnami, i proto je důležité, aby odbory byly veřejností více vnímány, že obhajují zájmy všech pracujících.

Odbory jsou čtvrtou nejdůvěryhodnější institucí v ČR hned po armádě, policii a soudech.  Mají větší důvěru veřejnosti, než např. banky,televize, tisk, církve atd.