Turnaj v šipkách 17.2.2023

 

 

 

V květnu 2023 nás čekají nové volby členů Výboru

základní organizace odborového svazu Kovo při FAB.

Máte možnost něco změnit nebo zavést něco nového. 

Pokud máte osobní zájem zúčastnit se voleb nebo 

víte o někom kdo by měl zájem pracovat

ve Výboru základní organizace odborového svazu KOVO

při FAB dejte vědět v kanceláři odborové organizace,

současným členům Výboru, 

e-mailem: hospodarkaodbory.fab@tiscali.cz, 

na tel. 494 511 270 nebo do schránky u dveří kanceláře

odborové organizace. 

Budeme moc rádi za každou pomoc při hledání kanditátů.

Do Výboru budeme v RK volit 9 členů, kteří si ze svého středu zvolí předsedu.

 

Od 1.7.2021 je novým  neuvolněným předsedou ZO OS KOVO při FAB pan Pavel Uchnár.

V případě dotazů a připomínek se na něj můžete obrátit na středisku DELTA nebo přijít

do kanceláře odborové organizace, kde budou Vaše připomínky a dotazy zaznamenány a 

předsedovi ZO předány.

 

ZO OS KOVO při FAB má nové vedení

V pondělí 20.5.2019 proběhlo 1.kolo voleb členů VZO v DO Rychnov n.Kn. Z 18 navržených kandidátů bylo zvoleno 11 členů na volební období 2019-2023 v tomto pořadí:

1.   Krunčík Václav     

2.   Sršňová Zdenka

3.   Poláková Iveta

4.   Trs David

5.   Kubcová Monika

6.   Hovad Josef

7.   Peterková Irena

8.   Šmika Vojtěch

9.   Uchnár Pavel

10. Krejčík Tomáš

11. Dohnálek Martin 

 

Ve středu 22.5. proběhlo 1.kolo voleb členů VZO v DO Týniště n.Orl.  Ze 7 navržených kandidátů byli zvoleni 4 členové na volební období 2019-2023 v tomto pořadí:

1.   Chocholoušová Ludmila     

2.   Uchnárová Kateřina

3.   Kafková Soňa

4.   Martinec Lukáš

 

Na mimořádném jednání VZO dne 30.5. proběhly volby předsedy ZO a předsedů jednotlivých DO s tímto výsledkem:

- předsedou ZO OS KOVO při FAB byl zvolen - Václav Krunčík

- předsedou DO Rychnov nad Kněžnou - Monika Kubcová

- předsedou DO Týniště nad Orlicí - Kateřina Uchnárová